Rusko – Moskva a Petrohrad, Zbrojnice moskevského Kremlu, …

28 090 

Katalogové číslo: b7ab5b719d40 Kategorie: ,

Popis

Popis
Navštívíme dvě výjimečné metropole Ruska. Petrohrad, jenž byl carem Petrem I. Velikým budován coby okno do Evropy. Město, které pro svou velkolepost a nádheru nemá srovnání. Shlédneme skvostné stavby města vč. Ermitáže s Briliantovou a zlatou pokladnicí, zlatem oslňující Petrodvorce. V Puškinu si prohlédneme legendární Carskoje Selo s Jantarovou komnatou. Moskva nám učaruje historickými klenoty, jako Kreml s kremelskou Zbrojnici s poklady ruských carů, vč. nedávno zpřístupněného Diamantového fondu, Rudé náměstí s chrámem Vasila Blaženého, projdeme se po Starém Arbatu. V duchovním centru Ruska Sergijev Posad navštívíme Trojickosergijevský klášter.

Moskevský Kreml – Zbrojnice moskevského Kremlu – Diamantový fond – chrám Krista Spasitele – Trojickosergijevský klášter – Novoděviční klášter – Petropavlovská pevnost – Ermitáž v Zimním paláci – Briliantová a Zlatá klenotnice – Kateřinský palác s Jantarovou komnatou – křižník Aurora – Otevírání mostů na Něvě – Petrodvorce – Něvský prospekt

Zimní palác – Ermitáž vč. Briliantové a zlaté klenotnice – příplatek 1250 Kč Zimní palác – bývalá rezidence ruských carů, reprezentační prostory a trůnní sál, sály s dary cizích diplomatů a panovníků, nákupy ruských carů a nejvýznamnější archeologické nálezy, jejichž společnou vlastností je nevyčíslitelná umělecká a historická hodnota. Světoznámá obrazárna Ermitáž vč. protilehlých budov Generálního štábu. Ve skupině 15 osob pak návštěva unikátní Briliantové a zlaté klenotnice v doprovodu průvodce. Fotografování je dovoleno v sálech Zimního paláce i Ermitáže, není dovoleno v klenotnicích. Možno objednat nejpozději měsíc před odletem

Jantarová komnata, která sloužila jako audienční místnost ruských panovníků – příplatek 850 Kč obsahuje vstup do zámeckého parku, zámku i s návštěvou Jantarové komnaty. Možno objednat nejpozději měsíc před odletem

Moskevský Kreml – návštěva areálu Kremlu, Zbrojnice Kremlu, Diamantový fond – příplatek 2000 Kč vedle návštěvy moskevského Kremlu, tj. prohlídky interiérů čtyř hlavních chrámů z 15. – 17. století, máme možnost navštívit také Zbrojnici moskevského Kremlu, kde jsou vedle sbírek zbraní k vidění slavnostní kočáry, vzácné textilie, panovnické trůny a nejstarší korunovační klenoty (Monomachova čapka), dary cizích panovníků ruským carům, sbírka stříbrných nádob i známá sbírka velikonočních vajec klenotnické firmy Faberge. Nedávno zpřístupněný Diamantový fond, který byl dříve určen pouze pro významné státní návštěvy, shromažďuje vedle ukázek zlata a diamantů v přírodní podobě také práce klenotníků 18. – 20. století, mj. korunovační klenoty carevny Kateřiny II. Veliké, kterými byli korunováni všichni další ruští panovníci. Možno objednat nejpozději měsíc před odletem

Povinný příplatek skupinové turistické vízum do Ruska cca 1990 Kč O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza budeme včas informovat. Pas je třeba doručit do CK cca 1 až 2 měsíce před odjezdem na zájezd. Předán zpět pak bude průvodcem na letišti

Ubytování
Ubytování je zajištěno v hotelech*** 2x v Moskvě a 4x v Petrohradu ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy. Jednolůžkový pokoj pouze na vyžádání.
Doprava
Praha
Strava
Snídaně formou bufetu
Zájezd zahrnuje
6 ubytování, 6 snídaní, leteckou přepravu Praha/Moskva, Petrohrad/Praha, letištní taxy a poplatky, transfery dle programu, lístek rychlovlakem Moskva – Petrohrad, dopravu na výlety Sergijev Posad, Petrodvorce, Puškin, cestovní pojištění, služby českého průvodce, zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Zájezd nezahrnuje
fakultativní služby, místní dopravu, pobytové taxy, vstupy včetně rezervačních poplatků cca 100 EUR, Povinný příplatek skupinové turistické vízum do Ruska (1990 CZK), připojištění proti stornu max.plnění 80% maximálně 25000 Kč (310 CZK), Jantarová komnata (850 CZK), Balíček vstupů Zimní palác (1250 CZK), Balíček vstupů Moskevský Kreml (2000 CZK), 5 večeří (minimálně 10 osob) (1950 CZK), svoz Brno, Svitavy (500 CZK), svoz Pardubice, Hradec Králové (400 CZK), svoz Poděbrady (300 CZK)
Program
Den 1
Odlet z Prahy do Moskvy , transfer do hotelu, ubytování. První část prohlídky nejvýznamnějších památek města.

Den 2
Snídaně. Návštěva moskevského Kremlu (UNESCO) – úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela s náhrobky ruských knížat a carů. Budeme mít jedinečnou možnost navštívit Zbrojnici moskevského Kremlu – Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, kočáry a sáně, ohromující sbírka liturgických předmětů a dary cizích panovníků. Návštěva unikátního, nedávno zpřístupněného Diamantového fondu, kde jsou uloženy korunovační klenoty Romanovců, obří drahokamy, zlaté nugety a největší diamanty světa. Prohlídka největšího pravoslavného chrámu světa Krista Spasitele, památník Petra Velikého, komplex Rudého náměstí s chrámem Vasila Blaženého, mausoleem V. Lenina a obchodním domem GUM. Uličky centra Moskvy s chrámy a paláci – Varvarka, Iljinka, Dmitrovka. Večerní procházka po nejslavnější moskevské ulici Starý Arbat. Návrat na ubytování.

Den 3
Snídaně. Výlet na sever od Moskvy – pravoslavný „Vatikán“ Sergijev Posad – návštěva Trojickosergijevského kláštera (UNESCO), nejvýznamnější klášter v Rusku, úchvatný příklad bohatosti náboženského života a uměleckých tradic pravoslavného Ruska, mohutné opevnění celého komplexu, kostel sv. Jana Křtitele nad klášterními vraty, velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Návrat do Moskvy a prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největší klášterní komplex Moskvy s velkolepou barokní zvonici a chrám Smolenské ikony Bohorodičky. Novoděvičí hřbitov „ruský Slavín“ s náhrobky slavných osobností politického, společenského či vědeckého života (Čechov, Šaljapin, Šostakovič, Chruščov, Molotov, Jelcin, Gogol…) Večer 4 hodinová cesta rychlovlakem do Petrohradu. Transfer z nádraží do hotelu.

Den 4
Snídaně. Celodenní prohlídka Petrohradu (UNESCO). Město se rozkládá na nespočtu ostrovů v široké deltě řeky Něvy do Finského zálivu. Díky své přírodní poloze a velkoleposti a nádheře svých památek nemá srovnání s jiným městem Evropy. Navštívíme Zaječí ostrov – historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla – hrobku P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Ermitáž (Zimní palác), jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží – bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, včetně Zlaté a Briliantové klenotnice a expozic v protilehlých budovách Generálního štábu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty Petrohradu. Večer návrat na ubytování.

Den 5
Snídaně. Půldenní výlet do městečka Puškin, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka paláce Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s dechberoucí Jantarovou komnatu. Návrat do Petrohradu, návštěva Jusupovského paláce, jednoho z nejkrásnějších a nejpůsobivějších paláců v Petrohradě se soukromým divadlem a sklepením, kde měl být zavražděn mystický G. Rasputin. Křižník Aurora spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin. V plné kráse je opět k vidění po dvouleté generální opravě. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat na ubytování okolo 02:00 hod.

Den 6
Snídaně. Výlet do grandiózního palácového a parkového komplexu Petrodvorce, letní rezidence Petra Velikého na břehu Finského zálivu. Srdcem rozlehlých zahrad je Velká kaskádová fontána (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu, odpoledne pak náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si mohou přijít na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera, naproti Zimnímu paláci.

Den 7
Dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Další informace

Strava:

Doprava:

Letiště: