Malta – Malta + ostrov Gozo – perla uprostřed Středozemního moře s průvodcem

14 990 

Katalogové číslo: 090ea05bb0a4 Kategorie: ,

Popis

Program
1. den
Odlet z Prahy (dle letového řádu). Na letišti na Maltě vás vyzvedne průvodkyně, transfer na ubytování. Případný program na Maltě bude přizpůsoben dle času příletu.

2. den
Po snídani celodenní výlet, během nějž navštívíme kostel v Mostě a bombu, která sem během
2. světové války spadla a obsahovala místo výbušniny vzkaz od dělníků z české zbrojovky. Pokračovat budeme do tzv. Mlčenlivého města Mnidy, kde si prohlédneme Katedrálu sv. Petra a Pavla, aribiskupský palác, dvě nádherné městské brány a normanský Palazzo Falzon. Pěšky přejdeme do vedlejšího městečka Rabat, v němž můžete navštívit některé z místních katakomb.

Odpoledne zakončíme v rybářské vesničce Marsaxlokk, kde si v zátoce prohlédneme pestrobarevné loďky luzzu zdobené horovým okem, jež má rybáře ochránit před zlými duchy. Lampuku a další místní speciality je zde možné ochutnat v restauracích na promenádě.

3. den
Po snídani samostatný program nebo celodenní fakultativní výlet na druhý největší ostrov Maltské republiky Gozo. Po plavbě na trajektu kolem ostrůvku Comino budeme pokračovat ke kamenné svatyni Ggantija. Místní chrámy jsou starší než egyptské pyramidy a předpokládá se, že se jedná o nejstarší stavby tohoto druhu ve světě. Nevynecháme ani kostel Ta´Pinu, který je nejvýznamnějším poutním místem maltských ostrovů. Den na Gozo zakončíme v hlavním městě ostrova Victoria, kde budete mít možnost projít se křivolakými uličkami Starého města či navštívit jedno z muzeí citadely. Večer návrat do hotelu.

4. den
Tento den začneme prohlídkou hlavního města Malty Valletty, ohraničeného dvěma přístavy
a velkolepými hradbami. Po hlavní třídě Republic Street dojdeme až k pevnosti St. Elmo, přičemž nevynecháme hlavní kostel Řádu maltézských rytířů Katedrálu sv. Jana s dechberoucí výzdobou a poklady, jako je např. obraz Stětí Jana Křtitele od malíře Caravaggia. Za návštěvu stojí i Velmistrův palác, Archeologické muzeum a v neposlední řadě i zahrady s vyhlídkou na celé město a přístavy. Odpoledne volno k návštěvě muzeí či samostatnému výletu po ostrově.

5. den
Dle letového řádu případné individuální volno k nákupům, odjezd na letiště, návrat do Prahy.

Změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů vyhrazena.

Časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit.

Během pobytu na Maltě budeme využívat hromadnou dopravu.

Upozornění: Cena zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek.

Proto neváhejte a kupte si zájezd včas.

Min. počet osob pro realizaci zájezdu: 10

Cena zahrnuje
leteckou přepravu, zavazadla dle podmínek letecké společnosti, ubytování v hotelu 2 – 3* se snídaní, česky mluvícího průvodce, transfery, pojištění CK
Cena nezahrnuje
příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání, komplexní pojištění 36 Kč/osoba/den, fakultativní výlet na ostrov Gozo 1650,- Kč (veškerá autobusová přeprava, zpáteční jízdenka na trajekt, česky mluvící průvodce), individuální vstupné do památek

Další informace

Strava:

Doprava:

Letiště: