Izrael – Izrael – velká cesta

48 800 

Katalogové číslo: 3070959623cc Kategorie: ,

Popis

Popis zájezdu
Připravit opravdu ucelený zájezd po biblických památkách Blízkého východu je téměř nadlidský výkon, ale přesto jsme se o to pokusili. Většina starozákonních i novozákonních památek sice leží na území Izraele, ale některé i na obtížněji dostupných Palestinských autonomních územích, a další i v sousedním Jordánsku. Přičteme-li k tomu ne zcela přehlednou a hlavně neustále se měnící politickou a bezpečnostní situaci, není to snadný úkol.
Přesto se s námi můžete vydat poznat místa, kudy kráčela historie, kde vznikala tři největší monoteistická náboženství a kde se snoubí starý svět s novým. Nahlédneme do mentality a zvyků židů, křesťanů i muslimů a kromě historických památek si vychutnáme i přírodní krásy navštívených zemí.
Zájezd připravujeme ve spolupráci s osvědčenými místními partnery a jeho program vychází z aktuální situace v tomto dynamickém regionu.
Upozornění:

Máte-li v pase razítko/vízum ze zemí, které neuznávají existenci státu Izrael, popřípadě s ním nemají přátelské styky (např. Sýrie, Írán, Libye, Irák, Jemen apod. ), prosím konzultujte toto s námi co nejdříve. V případě nutnosti, bude třeba nechat si vystavit nový pas!

Velikost skupiny:

Max. velikost kupiny je 32 klientů + 2 česky mluvící průvodci.

Program
1. den:

Letecky Praha – Tel Aviv – návštěva historického přístavu Jaffa, kde sv. Petr zachránil Tabithu od smrti; Caesarea, prohlídka římského amfiteátru a akvaduktu; volné pozdní odpoledne v Tel Avivu; koupání ve Středozemním moři.

2. den:

Akka – přejezd přes Haifu do historického přístavu proslulého z dob křížových výprav; Nazaret, návštěva baziliky Zvěstování a kaple, kde archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii narození Ježíše; Kána Galilejská, místo prvního Ježíšova zázraku, kdy na svatbě proměnil vodu ve víno; večerní přesun do Tiberias.

3. den:

Galilejské jezero – projížďka lodí; hora Blahoslavenství; Tabgha, místo zázraku rozmnožení chleba a ryb; kibuc Nof Ginosar a Kafarnaum, kde si Ježíš vybral své učedníky; přesun na Golanské výšiny až do míst s výhledem na syrskou hranici; památník Jomkipurské války; cesta zpět do Tiberias přes Yardenit, kde se Jordán vylévá z Galilejského jezera.

4. den:

Jordánsko – přejezd do Jordánska přes most Sheikh Hussein; návštěva antického Džeraše, jednoho z největších římských měst na Blízkém východě; hora Nebo, odkud Mojžíš uviděl „Zemi zaslíbenou“; vádí Musa.

5. den:

Petra – celodenní návštěva unikátního komplexu nabatejských monolitických chrámů vytesaných ve skalách: královské hrobky, pokladnice, divadlo, historické město Petra.

6. den:

Vádí Rum – monumentální údolí magické pouště Lawrence z Arábie, kde se obří okrové věže tyčí až do výšky až 600 m z rovinatého dna údolí, toto údolí patří k nejúchvatnějším přírodním zajímavostem Blízkého východu; odpoledne koupání v Eilatu.

7. den:

Kráter Ramon – vyhlídka; výstup na pevnost Masada ; návštěva oázy Ejn Gedi s damany a kozorožci; koupání v Mrtvém moři.

8. den:

Kumrán – návštěva archeologické lokality, místa naleziště svitků od Mrtvého moře; Jericho – nejníže položené a nejdéle trvale osídlené město na světě.

9. den:

Jeruzalém – cesta na Olivetskou horu; návštěva kostela Pater Noster a kostela Dominus Flevit; Getsemanská zahrada; židovský hřbitov; vstup do starého města Sionskou bránou; židovská čtvrť; procházka po Cardo; Zeď nářků; fakultativně Skalní dóm, kde měl Abrahám obětovat svého syna Izáka; Křížová cesta až k chrámu Božího hrobu.

10. den:

Jad Vašem – návštěva památníku holokaustu; procházka ortodoxní židovskou čtvrtí Mea Šearim; alternativní výlet do Betléma dle aktuální bezpečnostní situace.

11. den:

Přesun na letiště v Tel Avivu, letecky zpět do Prahy.

Další informace

Strava:

Doprava:

Letiště: